News

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

16 hours 20 minutes ago

Jednym z najaktívnejších slovensko americkych klubov bol ten v New Yorku. Pripravil množstvo kultúrnych podujatí, ktorých pozvánky máme v Muzeu k dispozícii.

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

1 day 8 hours ago

"Pamätník vydal Chicagský Výbor Na Pomoc Slovensku A Pre Postavenie Franklin Delano Roosevelt Nemocnice v Banskej Bystrici k Pocte Predsedu Slovenskej Národnej Rady Dr. Jozefa Lettricha za návštevy v Amerike. Chicago, Illinois, 2. novembra 1946."

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

2 days 7 hours ago

Takto sa pod rukami Zuzky Riššovej mení najväčší kufor z mojej zbierky!

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

1 week 1 day ago

Aj keď sa naše Múzeum primárne venuje vysťahovalectvu do Severnej Ameriky, máme niekoľko artefaktov venujúcich sa aj tej Južnej. Pozvanie Slovenského Spolku v Buenos Aires!

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

1 week 3 days ago

Najviac si cením artefakty, ktoré sa viažu k našej rodine, k vysťahovalcom z Tegeni. Tieto vzácne "knižočky" sú po našich! Všetky boli vydané v USA. Ďakujem za ne mojej "cetke" Anne Javorovej a môjmu bratrancovi Milanovi Javorovi!

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

1 week 4 days ago

Z Bratislavy do Tegeni! Vďaka Historickému Múzeu Slovenského Narodného Múzea a jeho pánovi riaditeľovi Petrovi Bartovi máme v Kasigarde nádherné vitríny, priamo z Bratislavského hradu! Ich tvar debien sa nám "ideovo" veľmi hodí k myšlienke vysťahovalectva. Skutočne úctivo ďakujem zamestnancom SNM za pomoc, firme CSADlogistic a Medzinárodnej škole KEIS za sponzoring prepravy!. Hlavne však musím poďakovať "chlopom", Tegenčanom a Vysočanom za pomoc bez ktorej by vitríny ostali v kamióne :). Som rad priatelia že vás mám!

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

1 week 5 days ago

Je radosť vidieť svojich študentov uplatnených v odbore. 🙂 Som na nich pyšný! Eduard Belušák a Vojtech Hami! Spolu s členom našej Vedeckej rady, riaditeľom Historického múzea SNM Petrom Bartom pomáhaju zriadiť naše Múzeum. Úctivo ďakujem chlapci!

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

2 weeks 10 hours ago

Veľmi sa teším že do Múzea posielate svoje rodinné poklady a dovolite sa s nimi podeliť s ostatnými.
Prednedávnom som dostal takýto list:

"Aj môj starý otec Jozef Molčan z Hertníka /okr. Bardejov/ tam odišiel asi v r. 1926. Bol už ženatý, manželka s 2 deťmi ale ostala doma. Starý otec veľmi chcel, aby manželka a jeho deti prišli za ním do USA. Vybavil im cestu loďou, ale pretože tam bola kríza, plánovanú cestu zrušil.

V prílohe posielam kópiu listu od spoločnosti White Star Line, ktorá pripravovala túto cestu.

Stará mama ostala na Slovensku aj s deťmi. Spomínam si na jeho návštevu v r. 1958. Potom sa vrátil do USA, kde v r. 1959 zomrel."

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

2 weeks 1 day ago

Náš hlavný majster, odborný dozor a hlavný radca v jednom Miro Javor! Nezištne! Pre dobro veci! Mirko! Úctivo dakujem za vsetko!

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

2 weeks 2 days ago

Naše Múzeum v Tegeni (Ťahyni) začíname zapĺňať 🙂

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

2 weeks 4 days ago

Prvá tegeňská holubková párty! Dnes sme čakali vzácnu návštevu z USA, pripravili sme to najlepšie čo na východe máme - Holubky! O toto nebíčko v papuľke sa postaral neskutočne vzácny človek, môj vynikajúci priateľ Janko Lenčeš s manzelkou Ritou! Janko žije pre naše Múzeum! Pre neho je varenie pasia! Presviedčam ho, aby otvoril Tegeňskú holubkáreň! Lebo: "nit hosciny bez holubkoch" 🤣🤣🤣

Do každej chalupki tegeňske holubki!
I ľudze u Amerikoj pametaju, jaki holubki u Tegeni maju!
Kedz muža spokojnoho chceš Mac z tegeni holubky mušíš objednac!

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

3 weeks 3 days ago

Zástava Spolku Sv. Šimona a Júdu číslo 389 Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty, založeného 3. februára 1902. Chicago, Ill.

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

3 weeks 6 days ago

Dnes sme do Kasigardy inštalovali prvé exponáty! Emigrantské či imigrantské kufre budú základom našej expozície. Ak by ste doma náhodou nejaký mali, dajte vedieť 🙂

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

1 month 2 hours ago

Všetkým priaznivcom, priateľom a podporovateľom Kasigardy - Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky prajem veselého Silvestra a Šťastný Nový Rok 2023!

Happy New Year 2023 to all friends and supporters of Kasigarda - the Museum of emigration from Slovakia to North America!

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

1 month 2 days ago

Čiapka člena gréckokatolíckeho spolku Sojedinenije číslo 300. Chicago, Ill.

Cup of the member of the Greek Catholic Union - Sojedinenije Nr. 300, Chicago, Ill.