Databáza amerických Slovákov bojujúcich v armáde USA

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. 

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný 

Doc. PhDr. Martin Javor, PhD.