Podobizeň legionára Jozefa Benedika

QR – Podobizeň legionára Jozefa Benedika

V radoch československých legionárov regrutovaných zo Severnej Ameriky bolo niekoľkotisíc Slovákov. Bohužiaľ mnoho z nich za svoju vlasť padlo. Medzi hrdinov legionárskeho odboja patril aj Jozef Benedik, narodený 13. februára 1894 v Levoči.

Bol povolaním murár, do légií bol zaradený 18.12.1917. V čase zaradenia patril do 21. pešieho pluku Československých légií vo Francúzsku.

Bol vojakom, padol vo Vouziers vo Francúzsku 22.10.1918. Tam je aj pochovaný. V čase smrti bol členom 22. pešieho pluku Československých légií.

Jozef Benedik bol členom 47. oddielu Slovenskej Telovýchovnej Jednoty Sokol v Monessen, Pennsylvánia. Jeho bratia Sokoli dali vyhotoviť po jeho smrti jeho podobizeň. My ju s pietou opatrujeme v Múzeu.