Zbierka Slovenskej Ligy v Amerike na „Oslobodenie Slovenska“
EN: Slovak League in America collection for „Liberation of Slovakia“​​​

QR – Zbierka Slovenskej Ligy v Amerike na „Oslobodenie Slovenska“
EN: Slovak League in America collection for „Liberation of Slovakia“​​​

Naše múzeum vlastní rozsiahlu zbierku certifikátov k darovaniu na „Oslobodenie Slovenska“ (Million dollar drive). Zbierka bola vyhlásená Slovenskou Ligou v Amerike pod vedením Alberta Mamateya 6. júna 1917. Zbierka bola určená na základný valutový fond Československa. Podarilo sa vyzbierať milión dolárov, ktoré vraj osobne odovzdal Jozef Murgaš v USA Tomášovi G. Masarykovi, ktorý ich proti podpisu odovzdal Edvardovi Benešovi. Zbierka sa stala predmetom sporu medzi Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom.  Jozef Murgaš osobne prispel do zbierky 5000 dolármi a Juraj Martvoň prispel 2000 dolárov, najväčšiu časť zbierku zaplatil Michal Bosák.
EN: Our museum owns an extensive collection of certificates of donation for the „Liberation of Slovakia“ (Million dollar drive). The collection was announced by the Slovak League of America under the leadership of Albert Mamatey on June 6, 1917. The collection was intended for the basic currency fund of Czechoslovakia. One million dollars were collected, which were said to have been personally handed over by Jozef Murgaš in the USA to Tomáš G. Masaryk, who handed them over to Edvard Beneš against his signature. The collection became the subject of a dispute between Edvard Beneš and Milan Rastislav Štefánik. Jozef Murgaš personally contributed $5,000 to the collection and Juraj Martvoň contributed $2,000, with the largest portion of the collection paid for by Michal Bosák.​​​​

Zbierka sa nakoniec stratila za nevyjasnených okolností. Vzniklo okolo nej niekoľko mýtov, ktoré je veľmi ťažko overiť (spreneverenie peňazí Edvardom Benešom, hazard v kasíne v Monte Carle a pod.)
EN: The collection was eventually lost under unexplained circumstances. Several myths have been created around it, which are very difficult to verify (embezzlement of money by Edvard Beneš, gambling in the Monte Carlo casino, etc.)​