Interaktívna mapa vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky

Milí priatelia Kasigardy, Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky. Emigrácia zo Slovenska do Severnej Ameriky mala rôzne podoby. Tvoria ju tisíce ľudí, ktorí sa rozhodli hľadať lepší život v zámorí. Spolu s mojimi vzácnymi priateľmi geografom Miloslavom Michalkom a genealógom Michalom Rázusom sme sa rozhodli interaktívnou formou mapovať osudy našich emigrantov. Vytvoríme databázu, ktorá nám, verím, veľa napovie o príčinách, smeroch a význame emigrácie zo Slovenska. Prosíme teda o vyplnenie online dotazníka, ktorý prinesie cenné údaje o histórii vysťahovalectva a zároveň prispeje k zvýšeniu lokálpatriotizmu našich krajanov v zámorí. Dotazník bude automaticky zaznamenaný v našej online databáze, ktorá potom bude hlavným zdrojom pre ďalšiu analýzu. Martin Javor, Kasigarda

https://emigration.kasigarda.sk/