Expozícia emigrantov z územia Slovenska bojujúcich v armáde USA

Život našich krajanov – amerických Slovákov a ich potomkov v USA mal mnoho podôb. Od angažovania sa v krajanských organizáciách, cirkevných zboroch či športových kluboch až po službu v americkej armáde. „Uncle Sam“, teda Strýko Sam ako národné zosobnenie Spojených Štátov Amerických  zlákal tisícky našich krajanov.

I want you for U.S. Army : nearest recruiting station / James Montgomery Flagg. 1917. Library of Congress

Stopy amerických Slovákov nachádzame v takmer všetkých konfliktoch, ktoré viedla armáda USA, počnúc Americkou občianskou vojnou (1861 – 1865). Ich stopy vidíme aj v Španielsko – americkej vojne (1898). Azda najvýraznejšiu stopu zanechali v oboch svetových vojnách, kde ich slúžilo niekoľko desiatok tisíc, pričom niekoľko tisíc z nich položili za svoju novú vlasť život. Stovky, či tisíce amerických Slovákov bojovali v Kórei (1950-1953), či vo Vietname (1964-1975). Slováci v americkej armáde majú teda svoju 160 ročnú tradíciu.

Socha Matky Božej postavenej na uctenie pamiatky vojakov, ktorí padli v druhej svetovej vojne. Františkánsky Slovenský Kláštor Sedembolestnej Panny Márie vo Valparaiso, Ind. USA

Služba amerických Slovákov v americkej armáde patrí medzi málo známe miesta našich, či amerických dejín. Preto som veľmi rád, že sme boli s projektom „Rekonštrukcia budovy Múzea vysťahovalectva za účelom vytvorenia Expozície amerických Slovákov bojujúcich v armáde USA“ úspešní. V rámci projektu budú vytvorené historické repliky pôvodných dverí a okien na sídle Múzea – Národnej kultúrnej pamiatke Ľudového domu v Ťahyni. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, ako aj na potrebu ďalšej rekonštrukcie budovy Múzea sme sa rozhodli, že Expozícia bude zatiaľ vo virtuálnej podobe. Na týchto stránkach teda budeme mapovať službu amerických Slovákov v armáde USA. Vytvoríme ich online databázu, ktorá bude mojím osobným poďakovaním týmto hrdinom!

Česť ich pamiatke!

Pamätník americkým vojakom slúžiacim v armáde USA. „American Slovak Society Veterans Memorial“. Bradenville, PA, USA