Slovenské a rusínske kostoly v Severnej Amerike

Slovenskí emigranti sa v novej krajine identifikovali predovšetkým prostredníctvom viery.  Boli to práve slovenské a rusínske kostoly, ktoré boli miestom stretávania a tvorenia komunity, ktorá pomáhala udržať slovenské a rusínske povedomie.

Slovenský kostol Sv. Michala, Munhall, PA

„Data throughout this interactive webmap were created using QGIS® and Nmaps® platform and are the intellectual property of authors and are used herein under license. Copyright ©Martin Javor. All rights reserved. For more information contact javorisko@gmail.com“.

For further using cite:
Javor, M., Michalko, M. Slovak and Ruthenian Churches in North America from 1873 to 1992 [map]. 2022. „Interactive Map: 2022“. https://map.nmaps.pl/geosupport.TxI6sj/churches(generated Dec 20, 2022)

Postupne vznikali slovenské a rusínske kostoly vo väčšine slovenských a rusínskych komunitách, poväčšine vznikali pri slovenských a rusínskych spolkoch. Interaktívna mapa slovenských a rusínskych kostolov mapuje slovenské a rusínske chrámy v Severnej Amerike od 80 tych rokov 19. storočia do roku 1992. Pri každom kostole sa zobrazuje rok založenia, zakladatelia a meno prvého kňaza.

Slovenský evanjelický kostol Sv. Trojice, Little Falls, NY

Keďže pri niektorých kostoloch sa nám nepodarilo zistiť rok založenia, kvôli zobrazeniu v mape sme týmto kostolom dali fiktívny rok založenia chrámu rok 1992, rovnaký ako zdroj dát z ktorých sme čerpali.

Slovenský gréckokatolícky chrám Sv. Mikuláša, Perth Amboy, NJ