Slovenské a rusínske kostoly v Severnej Amerike

*EN: QR – Memorial plates of Slovak and Ruthenian churches in America – link: https://www.kasigarda.sk/en/emigration-from-the-territory-of-slovakia/slovak-and-ruthenian-churches-in- north-america/ *

Slovenskí emigranti sa v novej krajine identifikovali predovšetkým prostredníctvom viery.  Boli to práve slovenské a rusínske kostoly, ktoré boli miestom stretávania a tvorenia komunity, ktorá pomáhala udržať slovenské a rusínske povedomie.

Slovenský kostol Sv. Michala, Munhall, PA

“Data throughout this interactive webmap were created using QGIS® and Carto® platform and are the intellectual property of authors and are used herein under license. Copyright ©Martin Javor. All rights reserved. For more information contact javorisko@gmail.com.

For further using cite: Javor, M., Michalko, M. Slovak and Ruthenian Churches in North America from 1873 to 1992 [map]. 2024. “Interactive Map: 2024”. https://carto.com (generated March 11, 2024)

Postupne vznikali slovenské a rusínske kostoly vo väčšine slovenských a rusínskych komunitách, poväčšine vznikali pri slovenských a rusínskych spolkoch. Interaktívna mapa slovenských a rusínskych kostolov mapuje slovenské a rusínske chrámy v Severnej Amerike od 80 tych rokov 19. storočia do roku 1992. Pri každom kostole sa zobrazuje rok založenia, zakladatelia a meno prvého kňaza.

Slovenský evanjelický kostol Sv. Trojice, Little Falls, NY

Keďže pri niektorých kostoloch sa nám nepodarilo zistiť rok založenia, kvôli zobrazeniu v mape sme týmto kostolom dali fiktívny rok založenia chrámu rok 1992, rovnaký ako zdroj dát z ktorých sme čerpali.

Slovenský gréckokatolícky chrám Sv. Mikuláša, Perth Amboy, NJ