Sídlo Múzea – Harajdova chyža v Ťahyni

Kasigarda – Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky sa nachádza v amerikánskom dome v Ťahyni, ktorý som dal vyhlásiť za Národnú kultúrnu pamiatku.

Bol postavený v roku 1892 Andrejom Harajdom, ktorý peniaze na jeho výstavbu priniesol z Ameriky. Po stavbe domu sa do Ameriky opäť vrátil, zozbieral peniaze od Slovákov v Amerike a dal za ne postaviť chrám hneď oproti svojmu domu.

Jeho syn potom odišiel spolu s mojím prastarým otcom do Ameriky opäť. Jeho syn mal posledné prianie byť pochovaný práve v Ťahyni, čo mu rodina splnila.

Múzeum prezentuje dejiny emigrantov z územia Slovenska v Severnej Amerike, ako aj všetko, čo sa týka ich emigrácie. Zachránili sme amerikánsky dom v Ťahyni, ktorý je posledným zachovaným v tejto časti Slovenska.

Uskutočnili sme sanáciu základov domu, rekonštrukciu strechy, omietok, podláh. Zreštaurovali sme pôvodné dvere a okná, osadili historické svietidlá. S pomocou Mgr. Kataríny Meždejovej a Mgr. Zuzany Koščovej sme nainštalovali našu expozíciu, ktorá sa teší veľkému záujmu verejnosti.