Slovenské noviny a časopisy v Severnej Amerike

Azda najmarkantnejším obrazom kultúrneho, politického, či každodenného života Slovákov v Severnej Amerike sú slovenské noviny a časopisy. Niektoré z nich mali niekoľkonásobne väčší náklad ako noviny na Slovensku. Mali nezastupiteľný význam pre život krajanov, je preto veľká škoda, že dnes už de facto žiadne nevychádzajú.

Časopis Ženská Jednota. Passaic 1961

Keby sme mali pokope všetky slovenské noviny, ktoré od roku 1885 na americkej pôde vychádzali, mali by sme vlastne veľmi slušnú knižnicu, v ktorej by bolo viac ako 1500 zväzkov, väčších či menších kníh, medzi nimi niekoľko sto tučných a rozmerných zväzkov. Niektoré po prvom čísle, iné po niekoľkých týždňoch, veľký počet po roku zanikol, ale našli sa medzi nimi také odolné, ktoré vychádzali aj polstoročie.

Osadné Hlasy. Chicago 1929

Je neuveriteľné, že na Slovensku máme len niektoré z týchto novín a časopisov, aj to nekompletné. Ambíciou Kasigardy – Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky je získať do svojich zbierok čo najviac týchto novín a časopisov. Našu zbierku už obohacujú niektoré z nich. Na základe práce Konštantína Čulena Slovenské časopisy v Amerike sme tieto noviny a časopisy podrobili analýze. Vytvorili sme databázu 230 novín a časopisov a zadelili sme ich podľa zamerania, periodicity, rokov vydávania, či religiozity.

Interaktívny prehľad slovenských novín a časopisov vychádzajúcich v Severnej Amerike v období od 1853 do 1957

powered by Geosupport.sk

„Údaje na tomto analytickom paneli sú duševným vlastníctvom autorov a sú tu použité na základe licencie. Autorské práva © Martin Javor, 2021. Všetky práva vyhradené. K ďalšiemu použitiu citovať: Javor, M., Michalko, M. Slovenské noviny a časopisy v Severnej Amerike [Analytický panel]. 2021. „Dashboard: 2021“.