Vysťahovalectvo z územia Slovenska

Ambíciou Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky – Kasigarda je zmapovanie aktivít našich krajanov v Severnej Amerike. Predmetom záujmu sú hlavne slovenské a rusínske spolky v Severnej Ameriky.

Členský lístok Združenia slovenských katolíkov v Amerike, 1928

Pýchou nášho Múzea je zmapovanie slovenských a rusínskych kostolov v Severnej Amerike. Naším veľkým projektom, do ktorého vkladáme veľké nádeje je Interaktívna mapa vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky. Tu plánujeme podchytiť každého jedného vysťahovalca prostredníctvom dotazníka, ktorého výsledkom bude databáza prezentovaná na interaktívnej mape.

Pečatidlo. Slovenský Sokol. New Haven, Connecticut. 1900

Múzeum Kasigarda plánuje zmapovať aj kultúrnu a osvetovú činnosť našich krajanov. Ako prvá bude vytvorená databáza slovenských a rusínskych novín a časopisov v Severnej Amerike.

Vitrážové okno zo slovenského kostola Sv. Michala. Munhall, Pennsylvania, 1921