Fotografia Michaela Yavora
EN: Michael Yavor´s photography​

QR – Fotografia Michaela Yavora
EN: Michael Yavor´s photography​
Fotografia Michaela Yavora, hrdinu vylodenia z Guadalcanal
Jedna z najvzácnejších fotografií v našej zbierke.
EN: Photo of Michael Yavor, hero of the Guadalcanal landing​​
One of the rarest photographs in our collection.​

Michael Yavor (1919 – 2001), námorný výsadkár prvej triedy, syn Juraja Javora (pôvodom z Ťahyne) z Perth Amboy, NJ.
EN: Michael Yavor (1919-2001), Naval Paratrooper First Class, son of Juraj Yavor (originally from Ťahyňa) of Perth Amboy, NJ.​

Bol v prvej skupine mariňákov, ktorí sa vylodili na Guadalcanale počas vojny v Pacifiku v auguste 1942.
EN: He was in the first group of Marines to land on Guadalcanal during the war in the Pacific in August 1942.​​