Slovak American Heritage Garden

Úspešný projekt v rámci programu Terra Incognita

Cieľom projektu je zachovanie a propagácia kultúrneho, historického a prírodného dedičstva prostredníctvom jedinečnej novovybudovanej záhrady pri Múzeu vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom – Ťahyni.

Vďaka projektu sa vybuduje malé observatórium ŤahyŇASA v exteriéri múzea, historický ťahynský včelín, drevená stodola spolu s prezentáciou techniky, ktorú si vysťahovalci priniesli pred sto rokmi naspäť do svojej domoviny, vonkajšia “pec na chlib”, ktorá bola typická pre dané územie a bola inšpiráciou pre výstavbu podobných pecí v USA a výsadba typických krovov a stromov.

Výška dotácie: 35 000 €

Doba trvania projektu: 01. 03. 2024 – 31. 10. 2024

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom v rámci programu Terra Incognita.

www.vucke.sk

www.terraincognita.sk

www.kosiceregion.sk