Lodný kufor 4

QR – Lodný kufor 4

Lodný kufor, neznámy výrobca, 20. roky 20. storočia.

Materiál: drevo, kovové prvky, plátno, papier
Kovanie: železné prvky
Povrchová úprava: farba na plátne, papier

Lodný kufor Pavela Sakača z Tisovca, ktorý emigroval do Clevelandu, Ohio. Býval v Clevelande na 3152 West 40Street. 20. novembra 1924 za ním pricestovala na lodi President Harding z Brém manželka Judita Sakač. Kufor bol v zlom zanedbanom stave.

Postup reštaurovania:

Stav pred reštaurovaním

Stav počas reštaurovania

Stav po reštaurovaní