Pittsburghská dohoda

QR – Pittsburghská dohoda

Jeden z originálov (alebo faksimile) Pittsburghskej dohody z 3. mája 1938

Naše Múzeum vysťahovalectva má vo svojich zbierkach vzácne faksimile Pittsburghskej dohody, presnú kópiu jej originálu, ktorú dala vyrobiť pravdepodobne Slovenská Liga v Amerike pri príležitosti 20.-teho výročia jej podpísania v máji 1938 o čom svedčia osvedčujúce pečiatky na jej prednej a zadnej strane.

Dokument sme zachránili zo zrušenej kancelárie Slovenskej ligy v Amerike v Passaic, NJ.

Pittsburghská dohoda je politická dohoda, ktorú 30. mája 1918 v americkom Pittsburghu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s Tomášom G. Masarykom. Text dokumentu sformuloval v rámci svojej návštevy USA a potom aj podpísal T. G. Masaryk spolu s ďalšími 11 Čechmi a 17 Slovákmi.

Pri príležitosti dvadsiateho výročia podpísania Pittsburghskej dohody jej originál priniesol na Slovensko predseda Slovenskej ligy v Amerike dr. Peter Hletko. Pred Slovenským národným divadlom sa 5. júna 1938 uskutočnila veľká manifestácia, na ktorej sa malo zúčastniť až 100 000 ľudí. Tlač udalosť opisovala slovami: „Ide skupina za skupinou, krojovaní, nekrojovaní, nadšenie nemá konca-kraja. Oduševnenosť je veľká. Každá skupina má na čele päť práporov slovenských a autonomistických, ktoré prápory sa skláňajú pred Pittsburghskou dohodou a potom umiestňujú sa okolo nej uprostred námestia.