Emigranti z územia dnešného Slovenska vo Vietnamskej vojne (1964 – 1975)

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. 

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný 

Doc. PhDr. Martin Javor, PhD.