Heľpiansky kroj z Clevelandu
EN: Heľpa costume from Cleveland​

QR – Heľpiansky kroj z Clevelandu
EN: Heľpa costume from Cleveland​

Heľpiansky kroj z Clevelandu, ktorý vyhral prvú cenu v súťaži o najkrajší kroj na fašiangovom bále v Clevelande, OH v roku 1941.
EN: A Heľpa costume from Cleveland that won first prize in a contest for the most beautiful costume at a carnival ball in Cleveland, OH in 1941.​