Heľpiansky kroj z Clevelandu

QR – Heľpiansky kroj z Clevelandu

Heľpiansky kroj z Clevelandu, ktorý vyhral prvú cenu v súťaži o najkrajší kroj na fašiangovom bále v Clevelande, OH v roku 1941.