Kufor premeny Slováka na Amerikána
EN: The trunk of the transformation of a Slovak into an American​

QR – Kufor premeny Slováka na Amerikána
EN: The trunk of the transformation of a Slovak into an American​
Kufor premeny
EN: The trunk of the transformation​

Inštalácia Kufra premeny bola inšpirovaná podobnou inštaláciou v Múzeu nórskej emigrácie v meste Ottestadt v Nórsku. Symbolicky naznačuje proces premeny „Slováka“ na „Amerikána“. Poukazuje na proces zmeny od Slováka v kroji, s vidlami a žochtárom, ktorý sa prostredníctvom ťažkej práce v Americkej bani stal Amerikánom v anzugu s kalapom, fajkou a kravatou. Ďalšia generácia vymenila anzugy za riflové oblečenie, posielala domov doláre, za ktoré ich rodina na Slovensku dostávala „bony“. Za tie si ich rodinní príslušníci v starom kraji kupovali v „Tuzexe“ walkmany, kamery… amerikanizácia bola napokon dovŕšená šiltovkou, Coca-Colou a Iphonom 😊
EN: The installation Trunk of Transformation was inspired by a similar installation at the Museum of Norwegian Emigration in Ottestadt, Norway. Symbolically, it indicates the process of transformation of a „Slovak“ into an „American“. It shows the process of change from a Slovak in a costume, with a pitchfork and a johtar, who through hard work in an American mine became an American in an anzug with a calap, a pipe and a necktie. The next generation traded anzugas for denim clothing, sending home dollars for which their family in Slovakia received „bony.“ With these, their family members in the old country bought Walkmans, cameras in the „Tuzex“… the Americanization was finally completed with a baseball cap, Coca-Cola and an iPhone… ​​