Lodný kufor 2

QR – Lodný kufor 2

Lodný kufor, neznámy výrobca, koniec 19. storočia.

Výška: 450 mm
Šírka: 710 mm
Hĺbka: 370 mm
Materiál: drevo, kovové prvky
Kovanie: štítok
Povrchová úprava: prírodný olej, pasta
Ozdobná technika: razba do plechu

Lodný kufor neznámej značky bol v zanedbanej stave. Bola na ňom urobená komplexná reštaurátorská a konzervátorská práca – odstránenie hrdze, asanácia a petrifikácia, maľovanie veka a korpusu lodného kufra, pridanie chýbajúcich častí. Na povrchovú úpravu interiéru bol použitý olej, na úpravu drevených častí exteriéru olej a vosk, kovaných častí vosk.

Postup reštaurovania:

Stav pred reštaurovaním

Stav počas reštaurovania

Stav po reštaurovaní