Lodný kufor 5

QR – Lodný kufor 5

Lodný kufor Alžbety Horňák, 20.-te roky 20. storočia

Materiál: drevo, kovové prvky, papier
Kovanie: železné prvky
Povrchová úprava: papier, farba

Alžbeta Horňák cestovala s týmto kufrom do Spojených štátov amerických v roku 1938, mala 21 rokov, bola domácou pani, bola katolíčka. Do New Yorku odcestovala loďou Bremen treťou triedou 20. mája 1938.

Loď Bremen

V Amerike ju už čakal manžel Pavol Horňák, takisto aj svokor Pavol Horňák. Ten v roku 1938 býval v Cedar Hill, New York, NY.

Priebeh reštaurovania:

Stav pred reštaurovaním

Stav po reštaurovaní