Lodný kufor 5​
EN: Ship´s trunk 5​

QR – Lodný kufor 5
EN: Ship´s trunk 5​

Lodný kufor Alžbety Horňák, 20.-te roky 20. storočia
EN: Ship trunk of Alžbeta Horňák, 1920s​​

Materiál: drevo, kovové prvky, papier
Kovanie: železné prvky
Povrchová úprava: papier, farba
EN:
Material: wood, metal elements, paper
Fittings: iron elements​
Finishing: paper, paint​​​

Alžbeta Horňák cestovala s týmto kufrom do Spojených štátov amerických v roku 1938, mala 21 rokov, bola domácou pani, bola katolíčka. Do New Yorku odcestovala loďou Bremen treťou triedou 20. mája 1938.
EN: Alžbeta Horňák traveled with this trunk to the United States of America in 1938, she was 21 years old, she was a housewife, she was Catholic. She traveled to New York on the ship Bremen, third class, on May 20, 1938.​

Loď Bremen
EN: Ship Bremen​

V Amerike ju už čakal manžel Pavol Horňák, takisto aj svokor Pavol Horňák. Ten v roku 1938 býval v Cedar Hill, New York, NY.
EN: Her husband Pavol Horňák was already waiting for her in America, as well as her father-in-law Pavol Horňák. He lived in Cedar Hill, New York, NY in 1938.​​

Priebeh reštaurovania:
EN: Process of restoring​​​:

Stav pred reštaurovaním
EN: Condition before restoring​

Stav po reštaurovaní
EN: Condition after restoring​