Šaty zo Starého
EN: Dress from Staré​

QR – Šaty zo Starého
EN: Dress from Staré​

Ženský odev z 50. rokov 20. storočia z obce Staré okr. Michalovce. Odev je vyhotovený z amerického silónu, ktorý pochádza od príbuzných z Ameriky a tvoril ho sukňa s blúzkou. Tento odev je prechodom z dedinského odievania na moderné mestské. Dar folklórneho súboru Svojina z Michaloviec.
EN: Women’s clothing from the 1950s from the village of Staré, district of Michalovce. The garment is made of American silon, which came from relatives in America and consisted of a skirt with a blouse. This garment is a transition from village dress to modern urban dress. A gift from the folklore ensemble Svojina from Michalovce.​​