Uniforma 24. streleckého pluku československej légie vo Francúzsku

QR – Uniforma

Legionárska uniforma 24. streleckého pluku československých légií vo Francúzsku patriaca americkému Slovákovi Jozefovi Kacirovi.

Jozef Kacir (7. júla 1889 Hnilec, Uhorsko – 4. október 1981, Orlando, USA) bol mäsiarom v Clevelande, bojovník v československých légiách vo Francúzsku. Dlhé roky žil v Clevelande, nakoniec sa v roku 1956 presťahoval do Orlanda, kde aj zomrel.

Hrob Jozefa Kacira, Brooklyn Heights Cemetery, Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA a manželky

Bol členom Aloma United Methodist Church. Takisto bol slobodomurárom a členom „National Association of Retired Federal Employees“.

Jozef Kacir životopis

Jozef Kacir patril medzi 115 členov československej légie, ktorých osobne naverboval Milan Rastislav Štefánik. Svedčí o tom pamätná plaketa na cintoríne Crown Hill v Twinsburg, Ohio. Jozef Kacir bol aktívny v slovenských spolkoch aj po prvej svetovej vojne. Bol sekretárom Spolku č. 260 Slovenskej gymnastickej únie Sokol v Clevelande, Ohio. Bol aktívnym aj v Štefánikovom krúžku „Stefanik Dramatic Society“ ako aj v mužskom speváckom spolku „Kriváň“.

Registračná karta Jozefa Kacira. I. svetová vojna

Ďalší štyria legionári – Štefan Dianiska, Lorenze Dzurec, John Istvan a Paul Sturman založili „Camp Bradlo“ v Richfielde, Ohio.

Registračná karta Jozefa Kacira. II. svetová vojna

V československých légiách vo Francúzsku slúžilo spolu 9367 vojakov, z ktorých 560 padlo. 24. strelecký pluk, v ktorom slúžil Jozef Kacir vznikol 18. januára 1919 v Cognacu. Zanikol v roku 1920. Veliteľstvom pluku bolo Veliteľstvo pechoty piatej československej divízie. Veliteľom pluku bol major Ondřej Koutný. Pluk bojoval až po presune na Slovensko.

Uniformu dostal do opatery Rudy Bachna od rodiny Kacirovej – syna Ivana Kacira a dcéry Eleanor Schambach. Uniformu mal v roku 1946 oblečenú Rudy Bachna v divadelnej inscenácii uvádzanej Štefánikovou dramatickou spoločnosťou v sále Českého Sokola na Clark Avenue v Clevelande. Uniforma je darom Slovenského inštitútu v Clevelande.

Fotografia Rudyho Bachnu a Andrew Hudaka, riaditeľa Slovenského inštitútu v Clevelande pri uniforme Jozefa Kacira 9. augusta 2007