Vitráž zo slovenského kostola sv. Michala v Munhall, Pennsylvania
EN: Stained glass from the Slovak church of St. Michael´s in Munhall, Pennsylvania​

Naše múzeum vlastní originálnu časť jedného z najdôležitejších kostolov Slovákov v Severnej Amerike – Kostola sv. Michala v Munhall, PA.
EN: Our museum owns an original part of one of the most important Slovak churches in North America – St. Michael’s Church in Munhall, PA.​

Pôvodne bol kostol drevený, postavený ešte v roku 1897. Základný kameň kostola bol položený v roku 1925. Architektom stavby bol slávny architekt John T. Comes.
EN: Originally the church was wooden, built in 1897. The foundation stone of the church was laid in 1925. The architect of the building was the famous architect John T. Comes.​

Nová budova sa mala spojiť s tromi existujúcimi farskými budovami a zároveň mala odrážať jedinečný slovenský štýl architektúry, ktorý kombinoval klasické románske línie s východnými byzantskými prvkami, ako aj odrážal dobu pridaním prvkov secesie až po art deco.​
EN: The new building was to connect with the three existing parish buildings and at the same time reflect the unique Slovak style of architecture, which combined classical Romanesque lines with Eastern Byzantine elements, as well as reflecting the period by adding elements of Art Nouveau to Art Deco.​

Predovšetkým kvôli Veľkej hospodárskej kríze bol kostol dokončený až v roku 1938. Zavretý bol v roku 2009. Od roku 2014 v ňom bol kreatívny priestor This is Red.
EN: Mainly due to the Great Depression, the church was not completed until 1938. It was closed in 2009. Since 2014, it has been home to the creative space This is Red.​